Anglès

 

Aquí podeu trobar ajudes per crear oracions, llistats de verbs tots per començar a aprendre aquest útil idioma.amb present simple i present continuos.

Material per ESO.

-Formes verbals

-Links per fer exercicis online

-Llistat de verbs

-Adjectius comparatius y superlatius 

-Futur: will o going to

      *1- Enllaç web amb exercicis i solucions.

      *2- Enllaç web amb exercicis i solucions.

      *3- Enllaç pdf  amb exercicis i solucions.