Les Matemàtiques

 

 

Aquí podràs trobar tots els continguts de l'àrea de matemàtiques classificats per nivells:

 

Nivells bàsics inferiors a Primer d'ESO:

-Divisions amb decimals

 

Nivells de Primer, Segon i tercer d'ESO:

-Nombres enters positius i negatius.

-Exercicis de circumferències

-Sistemes d'equacions

-Problemes d'equacions

-Repas  sistemes d'equacions i problemes 3 d'ESO en PDF.  

-Regla de tres directa e indirecta i proporcions amb %

-Semblança entre triangles

-Geometría i exercicis amb solucions 

-Fòrmules de perímetres, d'àrees i volums en pdf.

                     ** Resum de fòmules per estudiar.

-Equacions de segon grau (properament)